HØJ INDTJENING BASERET PÅ KALKULER

Få hjælp til
investeringskalkuler

- og få et godt afkast på virksomhedens investeringer.

Modern medical laboratory equipment

Ved køb af udstyr

Til produktion, drift eller service

  • IT
  • Maskiner
  • Bygninger
roi

Ved lancering af nyt produkt

Mange faktorer skal indregnes, f.eks.:

  • Udviklingsomkostninger
  • Driftsomkostninger
  • Produktomæstning
outsourcing

Ved outsourcing af aktiviteter

Hvornår kan outsourcing betale sig?

  • Outsourcing af produktion
  • Outsourcing af salg
  • Franchisemodeller

Få et godt afkast på
virksomhedens investeringer.

Udarbejdelsen af investeringskalkuler er en disciplin, som sikrer virksomheden et godt afkast. Vi sørger for, at alle vigtige faktorer medregnes, så ledelsen ikke bruger likviditet og ressourcer på investeringer, som ikke er den bedste løsning eller hvor det forventede afkast ikke står mål med risikoen.

Rådgivning sætter rammen

Hvilken situation befinder virksomheden sig i?

Rådgivningen kan stå alene eller supplere kalkulerne. Vi definerer den markedsmæssige og konjunkturelle ramme, som beskriver de muligheder og begrænsninger virksomheden står overfor, når den skal træffe beslutning om investering eller prissætning. Det hjælper med at lægge taktikken på det korte sigte og strategien på det lange sigte.