HØJ INDTJENING BASERET PÅ KALKULER

Få hjælp til
priskalkuler

- den rigtige pris maksimerer overskuddet.

Modern medical laboratory equipment

Konkurrencen i markedet

Hvor meget kan vi selv påvirke prisen?

  • Antallet af konkurrenter
  • Graden af gennemsigtighed
  • Graden af produktlighed
roi

Kundernes prisfølsomhed

Hvor kraftigt reagerer kunderne på prisændringer?

  • Omfanget af konkurrerende produkter
  • Konjunkturer og betalingsvillighed
  • Behovsvarer vs. luksusvarer
outsourcing

Virksomhedens omkostningsstruktur

Omkostninger relateret til produktet

  • Omfanget af materialeforbrug
  • Tidsforbruget på produktion og levering
  • Krav til dækningsgraden

Få en høj indtjening med
den rigtige prissætning.

Prissætning er en konkret disciplin. Men ofte sætter virksomheder deres priser ud fra mavefornemmelser eller bare som en procentvis stigning på sidste års priser. Dermed går virksomheden glip af noget overskud, som den kunne have opnået uden at løbe hurtigere. Jo mindre skarp prisen sættes, desto mere omkostningsbesparende skal virksomheden være for at opnå samme overskud.

Rådgivning sætter rammen

Hvilken situation befinder virksomheden sig i?

Rådgivningen kan stå alene eller supplere kalkulerne. Vi definerer den markedsmæssige og konjunkturelle ramme, som beskriver de muligheder og begrænsninger virksomheden står overfor, når den skal træffe beslutning om investering eller prissætning. Det hjælper med at lægge taktikken på det korte sigte og strategien på det lange sigte.